Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Dotychczas w ramach serii: „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace” ukazały się:

OkładkaTytuł tomuPliki do pobrania
   Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom I

Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny
Pełen tekst publikacji
   Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom II

Zasoby antropogeniczne, Krajobraz, Ruch Turystyczny
Pełen tekst publikacji
   Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom III

Walory i atrakcje turystyczne, Potencjał turystyczny, Plany rozwoju turystyki
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom IV

Czas wolny, Turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – Zarys specyfiki problemu
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom V

Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom VI

Turystyka zrównoważona
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom VII

Aspekty społeczne
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom VIII

Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom IX

Dolina rzeki Warty – przyrodnicze i turystyczne fascynacje
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom X

Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XI

Propozycje udostepnienia Siekakowskigo Parku Krajobrazowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XII

Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XIII

Adaptacja kamieniołomów dla potrzeb turystyki na przykładzie kopalni wapienia „Tarnów Opolski”
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XIV

Rozwój badań geograficznych nad turystyką
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XV

Turystyka w badaniach geograficznych
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XVI

Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XVII

Organizacja i rozwój rynku usług turystycznych
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XVIII

Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XIX

Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XX

Społeczne aspekty turystyki
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XXI

Turystyka szkolna w województwie wielkopolskim
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XXII

Planowanie i polityka turystyczna
Pełen tekst publikacji
 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XXIII

Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19
Pełen tekst publikacji