dr Adam Marciniak

Pełnione funkcje:

  • Opiekun III roku stacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:

pokój – L 316
tel. – (061) 829 61 29
e-mail – adammarc@amu.edu.pl
dyżur – poniedziałek, 11.30-13.00

Problematyka badawcza:

  • geoturystyka

Dydaktyka:

  • Topografia w turystyce
  • Regiony i walory turystyczne Polski
  • Seminarium licencjackie
  • Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce
  • Wspomaganie procesów decyzyjnych
  • Międzynarodowy rynek usług turystycznych
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych na rynku międzynarodowym
  • Ćwiczenia terenowe – Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy