dr Paweł Cichocki

Pełnione funkcje:

  • Opiekun III roku niestacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:

pokój – L 308
tel. (61) 829 62 20
e-mail – pawelc@amu.edu.pl

Dydaktyka:

  • Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi
  • Nowe technologie w turystyce
  • Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska