dr Krzysztof Piotrowski

Pełnione funkcje:

 • Opiekun I roku stacjonarnych studiów magisterskich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:

pokój – L 313
tel. – (061) 829 62 22
e-mail – kp@amu.edu.pl
dyżur – wtorek, 09.30-11.30

Problematyka badawcza:

 • GIS w turystyce
 • turystyka kwalifikowana
 • pilotaż i przewodnictwo
 • szlaki turystyczne
 • wyciągi nart wodnych

Dydaktyka:

 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce
 • Regiony i walory turystyczne Polski
 • Seminarium licencjackie
 • Systemy informacji geograficznej w geografii turyzmu
 • Ćwiczenia terenowe „Pilotaż i przewodnictwo po obiektach, ośrodkach i trasach turystycznych”
 • Ćwiczenia terenowe „Pilotaż i przewodnictwo po wybranych krajach europejskich”
 • Ćwiczenia terenowe „Wielkopolska”

Publikacje:

– Piotrowski K., Gawron M., 2009, GIS in Tourism – case study, Wydawnictwo pokonferencyjne (Eastern Regional Congress „The Baltic Sea – main source for human activities”), EGEA Warszawa
– Zajadacz A., Piotrowski K., 2009 – Specyfika spędzania czasu wolnego przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce. XXV Seminarium terenowe pt. „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, 10-12.09.2009
– Młynarczyk Z., Piotrowski K., 2008 – Charakterystyka wyciągu i propozycja zainstalowania wyciągu nart wodnych na Jeziorze Zbąszyńskim. [W:] Narciarstwo wodne, Młynarczyk Z. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 41-48, ISBN 978-83-61320-10-4
– Zajadacz A., Piotrowski K., 2007 – Formy spędzania czasu wolnego przez osoby niesłyszące. Turystyka i Hotelarstwo, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 12:56-74
– Piotrowski K. (red.), 2009, Walory i zasoby Północnej Wielkopolski dla turystyki aktywnej”, Opracowanie przygotowane na zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
– Piotrowski K., 2008 – udział w opracowaniu ekspertyzy: „Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym w Wielkopolsce” przygotowanej ma zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
– Maciaszek M., Piotrowski K, 2006, Szlaki turystyczne powiatu pilskiego, NICE, wydano na zlecenie starostwa powiatowego w Pile, Piła