dr inż. Remigiusz Tritt

Pełnione funkcje:

  • opiekun II roku studiów stacjonarnych licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:

pokój – L 315
tel. – (061) 829 62 24
e-mail – tritek@amu.edu.pl
dyżur – poniedziałek, 12.00-13.30

Dydaktyka:

  • Ćwiczenia terenowe – Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy
  • Podstawy informatyki
  • Topografia w turystyce i rekreacji