Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są gruntownie przygotowani do pracy w branży turystycznej i hotelarskiej. Połączenie klasycznej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych wyróżnia ich pośród absolwentów zbliżonych kierunków. Nabyta w toku studiów wiedza z zakresu nauk przyrodniczych i ekonomicznych umożliwiają podjęcie się zadań niedostępnych dla absolwentów kierunków skupiających się jedynie na aspektach rekreacyjnych i sportowych. Wyjątkowo duża gama specjalności pozwala na efektywne profilowanie swojej ścieżki rozwoju, a co za tym idzie na jeszcze znaczniejsze zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Szerokie spektrum zdobywanej wiedzy, jak również niezwykła elastyczność naszych absolwentów sprawiają, że z łatwością odnajdują się również w innych branżach.

Absolwenci Turystyki i Rekreacji znajdują zatrudnienie:

  • U touroperatorów i w agencjach turystycznych
  • Jako piloci i przewodnicy turystyczni
  • W hotelarstwie
  • W branży MICE (organizacja eventów, konferencji itp.)
  • W jednostkach samorządu terytorialnego
  • W firmach zajmujących się consultingiem dla branży turystycznej
  • Jako animatorzy i instruktorzy rekreacji ruchowej
  • Prowadząc własny biznes

Osoby, które studiowały kierunek Turystyka i Rekreacja na UAM można spotkać w wielu powszechnie znanych przedsiębiorstwach. Wielu z nich zajmuje kierownicze stanowiska w pięciogwiazdkowych hotelach lub zostało managerami działu w centralach ogólnopolskich touroperatorów. Nie brakuje również własnych biznesów, zarówno innowacyjnych start-upów, jak i bardziej tradycyjnych. Wśród firm naszych absolwentów są zarówno organizator spływów kajakowych, jak i ośrodek doradztwa dla branży turystycznej.

Po zakończeniu studiów magisterskich można również dalej kontynuować naukę. Na absolwentów naszego kierunku czekają studia podyplomowe. Najlepsi mogą ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia, czyli studia doktoranckie.