prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk

Kontakt:

pokój – L 311
tel. – (061) 829 62 18
e-mail – zygmunt@amu.edu.pl


Dydaktyka:

  • Seminarium magisterskie
  • Laboratorium magisterskie
  • Ćwiczenia terenowe: Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy