dr Dawid Abramowicz

Kontakt:

pokój – L 309
tel. – (061) 829 62 20
e-mail – dawid.abramowicz@amu.edu.pl
dyżur – wtorek: 11.30-13.30

Problematyka badawcza:

  • uwarunkowania rozwoju geoturystyki, edukacji geograficznej, w tym projektowanie ścieżek przyrodniczych i zajęć terenowych, funkcjonowanie małych zlewni rzecznych
  • problematyka świadczeń ekosystemowych
  • rozwój obszarów miejskich
  • dydaktyka geografii

Dydaktyka:

  • Podstawy turystyki
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Ćwiczenia terenowe „Pilotaż i przewodnictwo po obiektach, ośrodkach i trasach turystycznych”
  • Ćwiczenia terenowe „z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, topografii w turystyce i obóz sportowy”
  • Ćwiczenia terenowe „Wielkopolska”