dr inż. Grzegorz Borkowski

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji
 • Członek Komisji ds. własności intelektualnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Członek Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Członek Kolegium Dziekańsko-Dyrektorskiego WNGiG
 • Członek Rady Dziekańskiej WNGiG
 • Członek Rady Tutorów WNGiG
 • Pełnomocnik Dziekana ds. tutoringu
 • Członek Wydziałowego Zespołu Oceniającego
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
 • Członek Rady Programowej Kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Koordynator festiwalu turystycznego „Dni Turystyki” na WNGiG

Kontakt:

pokój – L 311
tel. – (061) 829 63 11
e-mail – corax@amu.edu.pl
dyżur – środa: 1130 – 1300

Dydaktyka:

 • Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Systemy rezerwacyjne usług turystycznych
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
 • Topografia w turystyce i rekreacji
 • Seminarium licencjackie
 • Laboratorium licencjackie
 • Programowanie wycieczek zagranicznych
 • Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego
 • Ćwiczenia terenowe z pilotażu i przewodnictwa po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych
 • Ćwiczenia terenowe regionalne „Wielkopolska”
 • Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, topografii w turystyce i obóz sportowy

Publikacje:

– Borkowski G., 2008 Stan środowiska przyrodniczego. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 217-226, ISBN 978-83-232-1964-4;
– Choiński A., Borkowski G., 2008 Waloryzacja jezior dla potrzeb turystyki i wypoczynku. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 35-57, ISBN 978-83-232-1964-4;
– Borkowski G., 2008 – Zrównoważona limnoturystyka nad Jeziorem Zbąszyńskim. [W:] I Konferencja naukowo-dydaktyczna pt.: Nowe kierunki badań w geografii. Materiały konferencyjne. Poznań, 16.02.2008 r., Centrum Turystyki i Rekreacji, 4-7;
– udział w opracowaniu ekspertyzy: Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym w Wielkopolsce przygotowanej ma zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, projekt współfinansowany ze środków UE, Funduszu Kapitał Ludzki, 2008.
– Abstrakt pt.: Problemy atrakcyjności turystycznej wód na przykładzie gminy Zbąszyń. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki 21-23 kwietnia 2010 w Poznaniu
– Characterisation of carbonate lake sediments as a potential filler for polymer composites REP Grzegorz Borkowski, Agnieszka Martyła, Marta Dobrosielska, Piotr …, 2023 Green Processing and Synthesis 12 (1), 22
– 
The 3D-Printed (FDM/FFF) Biocomposites Based on Polylactide and Carbonate Lake Sediments-Towards a Circular Economy RE Przekop, E Gabriel, M Dobrosielska, A Martyła, P Jakubowska, …, 2023 Polymers 15 (13), 2817
– 
Carbonate lake sediments in the plastics processing-preliminary polylactide composite case study: Mechanical and structural properties G Borkowski, A Martyła, M Dobrosielska, P Marciniak, E Gabriel, …, 2022 Materials 15 (17), 6106
– 
The accelerated aging impact on mechanical and thermal properties of polypropylene composites with sedimentary rock opoka-hybrid natural filler P Jakubowska, G Borkowski, D Brząkalski, B Sztorch, A Kloziński, …, 2022 Materials 15 (1), 338
– 
Rozdział 6 Charakterystyka morfometryczna zbiorników poeksploatacyjnych w zlewni Junikowskiego Strumienia R Tritt, R Graf, G Borkowski, K Jawgiel, D Abramowicz, 2022
– 
Rozdział 8 Właściwości fizyczne i chemizm wód wybranych zbiorników poeksploatacyjnych w zlewni Junikowskiego Strumienia R Graf, D Abramowicz, G Borkowski, 2022
– 
Remote sensing using unmanned aerial vehicles for tourist-recreation lake evaluation and development G Borkowski, A Młynarczyk, 2019 Quaestiones Geographicae 38 (1), 5-14
– a 
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza wykorzystywana w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM M Słowik, G Borkowski, A Marciniak, I Potocka, M Rogowski, R Tritt, 2016
– 
Festiwal podróżniczy Dni Turystyki, G Borkowski, K Piotrowski, 2016 Bogucki Wydawnictwo Naukowe
– 
Kształcenie praktyczne studentów kierunku turystyka i rekreacja na UAM. Ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe i staże G Borkowski, K Piotrowski, A Przybylska, 2016 Bogucki Wydawnictwo Naukowe
– 
Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego Z Młynarczyk, G Borkowski, 2015 Europa Regionum, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 23, 35-54
– 
Funkcjonowanie jezior w holocenie na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego G Borkowski, 2014 Bogucki Wydawnictwo Naukowe
– 
Sposób przystosowania fragmentów zbiorników i cieków wodnych do celów rekreacyjnych Z Młynarczyk, BG Młynarczyk A., 2013 PL Patent 223,969