Ogólne informacje o studiach

Turystyka i Rekreacja istnieje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2000. Lata doświadczenia pozwoliły dopracować do perfekcji metody nauczania oraz zebrać najlepszą kadrę dydaktyczną. Za realizację studiów odpowiada Katedra Turystyki i Rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są w tzw. systemie bolońskim, tj. obejmują dwa stopnie nauki: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie, które tworzą spójny program nauczania. Na każdym z dwóch stopni nauczania można, poza najbardziej wszechstronnym profilem ogólnym, wybrać jedną z innowacyjnych specjalności, które stanowią najnowszy element oferty. Dzięki temu każdy z naszych studentów może już na wczesnym etapie odpowiednio ukierunkować swoją wiedzę. Różnice obejmują nie tylko dobór przedmiotów specjalistycznych, ale również spektrum dostępnych ćwiczeń terenowych i praktyk.

Turystyka i Rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z wielu różnych dziedzin nauki, jak również szeroki wachlarz umiejętności praktycznych. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • nauk przyrodniczych (m.in. geografia regionalna, geomorfologia, ekologia)
 • kulturoznawstwa (m.in. architektura, etnografia, historia sztuki)
 • nauk społecznych (m.in. psychologia, socjologia, pedagogika)
 • ekonomii (m.in. mikro i makroekonomia, marketing)
 • prawa (w tym prawo w turystyce)

Istnieje możliwość wyboru części przedmiotów, które będą potem realizowane w toku nauki, co umożliwia częściową indywidualizację programu nauczania. Dodatkowo można uczestniczych w monografach oferowanych na WNGiG.

Istotnym elementem nauczania jest bogaty pakiet przedmiotów praktycznych i specjalistycznych. Grupa ta obejmuje praktyki studenckie w biurach podróży, hotelach i innych przedsiębiorstwach, wyjazdy na ćwiczenia terenowe, wycieczki krajoznawcze i inne.

W ramach studiów prowadzona jest intensywna nauka języków obcych, czyli elementu niezwykle istotnego w pracy w branży turystycznej. Studenci mogą wybierać spośród następujących języków:

 • angielski (obowiązkowy dla wszystkich)
 • niemiecki
 • hiszpański
 • francuski
 • włoski
 • rosyjski

Duży nacisk został również położony na kształcenie kompetencji w sferze nowych technologii. Dlatego też w toku nauki studenci zapoznają się między innymi z podstawami grafiki cyfrowej, kartografii oraz możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej jako wsparcia w podejmowaniu decyzji.