dr Grzegorz Godlewski

Pełnione funkcje:

 • Opiekun I roku stacjonarnych studiów magisterskich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:

pokój – L 309
tel. (061) 829 62 19
e-mail: grzgod@amu.edu.pl
dyżur: wtorek, 12.30-14.00

  Dydaktyka:

  • Marketing
  • Analiza finansowa eventu
  • Produkt turystyczny
  • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne