Ćwiczenia terenowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ćwiczeń terenowych, wchodzących w skład programu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja wybierz jeden z poniższych odnośników.

Terminy ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2023/2024
I rok licencjatuRegionalne ćwiczenia terenowe „Wielkopolska”
II rok licencjatuĆwiczenia terenowe z uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie
I rok licencjatu studiów stacjonarnych i niestacjonarnychPrzyrodnicze i kulturowe podstawy waloryzacji terenu, topografia w turystyce i obóz sportowy
II rok licencjatuPilotaż i przewodnictwo po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych
I rok magisterkiĆwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego