dr Paweł Cichocki

Adiunkt

Pełnione funkcje:

- Opiekun II roku niestacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 308
tel. (61) 829 62 20
e-mail - pawelc@amu.edu.pl


Dydaktyka:


- Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi
- Nowe technologie w turystyce
- Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska