Studia w Pile

Począwszy od roku 2013 kierunek Turystyka i Rekreacja można również studiować w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile. Obecnie w Pile dostępne są 3 - letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie). Studenci mogą wybierać pomiędzy ogólnym profilem studiów (najbardziej przekrojowym i uniwersalnym) a unikalną w skali kraju specjalizacją chińsko-japońską.

Specjalizacja chińsko-japońska stanowi otwarcie na najszybciej rosnące, w skali globalnej, rynki turystyczne, jakimi są kraje wschodniej Azji. Program studiów został wzbogacony o pakiet przedmiotów przybliżających geografię i kulturę tego regionu, zajęcia pozwalające zapoznać się ze specyfiką i wymaganiami klientów z Dalekiego Wschodu oraz ćwiczenia z zakresu etykiety w kontaktach biznesowych z kontrahentami z Chin i Japonii. W ramach specjalności prowadzone są również lektoraty z języka chińskiego i japońskiego.

Zajęcia organizowane w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile są prowadzone w dużej mierze przez tych samych pracowników i praktyków z branży turystycznej oraz z zachowaniem identycznych standardów co studia w Poznaniu. Część przedmiotów jest realizowana w oparciu o metodę e-learningu. Studenci uczący się w Pile mają również identyczną możliwość brania udziału we wszystkich programach uniwersyteckich, w tym w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu ERASMUS oraz krajowej wymiany MOST.

Szeroko zakrojona problematyka badawcza prac prowadzonych w Katedrze Turystyki i Rekreacji bezpośrednio przekłada się na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych na kierunku Turystyka i Rekreacja. Pracownicy naukowi są teoretykami dziedzin które wykładają, jak również prowadzą badania w celu dostarczenia studentom wiedzy praktycznej opartej na własnych doświadczeniach.

Ośrodek w Pile to nowoczesny obiekt, wybudowany specjalnie na potrzeby kształcenia na poziomie uniwersyteckim. Wyposażony jest w dwie aule (na 260 i 150 miejsc), sale zajęciowe, sale komputerowe, laboratoria, bibliotekę i kantynę. Na terenie budynku działa ogólnodostępny bezprzewodowy dostęp do internetu.

ZOD w Pile obsługiwany jest przez własny sekretariat. Możliwie największa ilość zadań administracyjnych jest realizowana na miejscu lub zdalnie, w tym za pomocą systemu USOS. W wybranych przypadkach może być konieczny bezpośredni kontakt z wybranymi pracownikami WNGiG w Poznaniu. W Pile działa również samodzielny samorząd studencki, reprezentujący interesy osób studiujących w ZOD.

Po więcej informacji na temat możliwości i warunków studiowania w ZOD w Pile oraz na temat bieżącej rekrutacji na studia zapraszamy na stronę:
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile - strona główna