dr inż. Grzegorz Borkowski

Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji

Pełnione funkcje:

- koordynator Dni Turystyki
- Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału


Kontakt:


pokój - L 311
tel. - (061) 829 63 11
e-mail - corax@amu.edu.pl
dyżur - poniedziałek:1130 – 1300

Dydaktyka:


- Ćwiczenia terenowe - ¦lesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy
- Systemy rezerwacyjne w turystyce
- Organizacja i prowadzenie wycieczek
- Topografia w turystyce i rekreacji
- Seminarium licencjackie
- Ćwiczenia terenowe "Przewodnictwo po obiektach i o¶rodkach turystycznych"
- Ćwiczenia terenowe regionalne "Wielkopolska"

Publikacje:


- Borkowski G., 2008 – Stan ¶rodowiska przyrodniczego. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 217-226, ISBN 978-83-232-1964-4;
- Choiński A., Borkowski G., 2008 – Waloryzacja jezior dla potrzeb turystyki i wypoczynku. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 35-57, ISBN 978-83-232-1964-4;
- Borkowski G., 2008 - Zrównoważona limnoturystyka nad Jeziorem Zb±szyńskim. [W:] I Konferencja naukowo-dydaktyczna pt.: „Nowe kierunki badań w geografii”. Materiały konferencyjne. Poznań, 16.02.2008 r., Centrum Turystyki i Rekreacji, 4-7;
- udział w opracowaniu ekspertyzy: „Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz ¶wiadczenia usług w sektorze turystycznym w Wielkopolsce” przygotowanej ma zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, projekt współfinansowany ze ¶rodków UE, Funduszu Kapitał Ludzki, 2008.
- Abstrakt pt.: Problemy atrakcyjno¶ci turystycznej wód na przykładzie gminy Zb±szyń”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” 21-23 kwietnia 2010 w Poznaniu