mgr Joanna Zdebko-Okońska

Samodzielny Referent w sekretariacie KTiR

Pełnione funkcje:

- Sekretarz komisji rekrutacyjnej na kierunku Turystyka i Rekreacja
- Koordynator ds. staży projekt "Dobry Start" i "Dobry Start II"
- Prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja
- Przyjmowanie dokumentów (pozwoleń) na odbycie praktyk studenckich,
- Sporządzanie i wysyłanie porozumień w sprawie praktyk studenckich,
- Przyjmowanie zaświadczeń o odbyciu praktyk zawodowych,
- prowadzenie rejestru tematów prac licencjackich studentów TiR,

Kontakt:


pokój - L 310
tel. - (061) 829 62 17
e-mail - turystyka@amu.edu.pl
godziny otwarcia sekretariatu - poniedziałek - piątek: 900 – 1400
oraz w soboty, w okresie zjazdów studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 800 – 1400