dr Krzysztof Piotrowski

Adiunkt

Pełnione funkcje:

- Opiekun II roku stacjonarnych studiów magisterskich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 313
tel. - (061) 829 62 22
e-mail - kp@amu.edu.pl
dyżur - środa, 09.45-11.15


Problematyka badawcza:


- GIS w turystyce
- turystyka kwalifikowana
- pilotaż i przewodnictwo
- szlaki turystyczne
- wyciągi nart wodnych

Dydaktyka:


- Organizacja i prowadzenie wycieczek
- Obsługa ruchu turystycznego
- Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce
- Regiony i walory turystyczne Polski
- Seminarium licencjackie
- Systemy informacji geograficznej w geografii turyzmu
- Ćwiczenia terenowe "Pilotaż i przewodnictwo po obiektach, ośrodkach i trasach turystycznych"
- Ćwiczenia terenowe "Pilotaż i przewodnictwo po wybranych krajach europejskich"
- Ćwiczenia terenowe "Wielkopolska"

Publikacje:


- Piotrowski K., Gawron M., 2009, GIS in Tourism - case study, Wydawnictwo pokonferencyjne (Eastern Regional Congress "The Baltic Sea - main source for human activities"), EGEA Warszawa
- Zajadacz A., Piotrowski K., 2009 - Specyfika spędzania czasu wolnego przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce. XXV Seminarium terenowe pt. "Warsztaty badawcze z geografii turyzmu", Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, 10-12.09.2009
- Młynarczyk Z., Piotrowski K., 2008 - Charakterystyka wyciągu i propozycja zainstalowania wyciągu nart wodnych na Jeziorze Zbąszyńskim. [W:] Narciarstwo wodne, Młynarczyk Z. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 41-48, ISBN 978-83-61320-10-4
- Zajadacz A., Piotrowski K., 2007 - Formy spędzania czasu wolnego przez osoby niesłyszące. Turystyka i Hotelarstwo, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 12:56-74
- Piotrowski K. (red.), 2009, Walory i zasoby Północnej Wielkopolski dla turystyki aktywnej", Opracowanie przygotowane na zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- Piotrowski K., 2008 - udział w opracowaniu ekspertyzy: "Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym w Wielkopolsce" przygotowanej ma zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
- Maciaszek M., Piotrowski K, 2006, Szlaki turystyczne powiatu pilskiego, NICE, wydano na zlecenie starostwa powiatowego w Pile, Piła