Praktyki zawodowe


Praktyka w hotelu


Praktyka zawodowa w hotelu dotyczy wszystkich studentów I roku studiów licencjackich Turystyki i Rekreacji, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych i stanowi integralny element programu. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni i odbywać się w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym.

Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu trzech dokumentów:

 • Zgody dyrektora lub kierownika hotelu na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostarczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk,
 • Odesłanej przez hotel umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła do hotelu sekretariat KTiR,
 • Uzupełniony dziennik stażu,
 • Podpisanej przez hotel karty oceny i opinii o odbytej praktyce, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.


  Sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji wystawia pisma skierowane do dyrekcji hotelu, z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk. Pisma te można pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie .

  Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć praktyki w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe, wakacje). Osoby zatrudnone w hotelach mogą zaliczyć praktyki na podstawie aktualnej umowy o pracę, jednak dotyczy to wyłącznie studentów studiów niestacjonarnych.

  Dokumenty do pobrania:
  Pismo przewodnie do hotelu

  Zgoda na odbycie praktyki

  Zasady odbywania praktyki

  Karta oceny

  Dziennik praktyk zawodowych i opinia


  Praktyka w biurze podróży


  Praktyka zawodowa w biurze podróży dotyczy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich Turystyki i Rekreacji, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych i stanowi integralny element programu. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni. Biuro podróży może być dowolne ale musi w całości zapewnić realizację programu praktyk

  Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu trzech dokumentów:

 • Zgody właściciela lub kierownika biura podróży na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostarczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk,
 • Odesłanej przez biuro podróży umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła do biura sekretariat,
 • Uzupełniony dziennik stażu,
 • Podpisanej przez biuro podróży karty oceny i opinii o odbytej praktyce, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.

  Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć praktyki w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe, wakacje). Osoby zatrudnone w biurach podróży mogą zaliczyć praktyki na podstawie aktualnej umowy o pracę, jednak dotyczy to wyłącznie studentów studiów niestacjonarnych.

  Dokumenty do pobrania:
  Pismo przewodnie do biura podróży
  Zgoda na odbycie praktyki
  Zasady odbywania praktyki
  Karta oceny

  Dziennik praktyk zawodowych i opinia


  Praktyka w przedsiębiorstwach i instytucjach z zakresu promocji i informacji turystycznej


  Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach i instytucjach z zakresu promocji i informacji turystycznej dotyczy studentów I roku studiów magisterskich spec. Technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce (ICT), którzy zamiast ćwiczeń terenowych wybrali praktykę. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni. Praktyki powinny odbyć się w przedsiębiorstwie które zapewni realizację programu w oparciu o kartę oceny (punkt informacji turystycznej, organizacje turystyczne, agencje marketingowe, działy promocji w urzędach, sekcjach związanych z turystyką, działy promocji związanych z turystyką w organizacjach pożytku publicznego).

  Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu trzech dokumentów:

 • Zgody właściciela lub kierownika przedsiębiorstwa na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostarczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk,
 • Odesłanej przez przedsiębiorstwo umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła sekretariat,
 • Uzupełniony dziennik stażu,
 • Podpisanej przez przedsiębiorstwo karty oceny i opinii o odbytej praktyce, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.

  Dokumenty do pobrania:
  Pismo przewodnie do przedsiębiorstwa
  Zgoda na odbycie praktyki
  Zasady odbywania praktyki
  Karta oceny

  Dziennik praktyk zawodowych i opinia

 •