Praktyki zawodowe


Praktyka w hotelu


Praktyka zawodowa w hotelu dotyczy wszystkich studentów I roku studiów licencjackich Turystyki i Rekreacji, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych i stanowi integralny element programu. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni roboczych i odbywać się w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym.

Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu trzech dokumentów:

 • Zgody dyrektora lub kierownika hotelu na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostrczony do do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk,
 • Odesłanej przez hotel umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła do hotelu sekretariat KTiR,
 • Podpisanej przez hotel karty oceny, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.


  Sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji wystawia pisma skierowane do dyrekcji hotelu, z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk. Pisma te może odebrać w sekretariacie starosta roku.

  Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć praktyki w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe, wakacje). Osoby zatrudnone w hotelach mogą zaliczyć praktyki na podstawie aktualnej umowy o pracę, jednak dotyczy to wyłącznie studentów studiów niestacjonarnych.

  Dokumenty do pobrania:
  Zgoda na odbycie praktyki

  Zasady odbywania praktyki

  Karta oceny


  Praktyka w biurze podróży


  Praktyka zawodowa w biurze podróży dotyczy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich Turystyki i Rekreacji, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych i stanowi integralny element programu. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni roboczych. Biuro podróży może być dowolne ale musi w całości zapewnić realizację programu praktyk

  Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu trzech dokumentów:

 • Zgody właściciela lub kierownika biura podróży na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostrczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk,
 • Odesłanej przez biuro podróży umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła do hotelu sekretariat,
 • Podpisanej przez biuro podróży karty oceny, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.

  Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć praktyki w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe, wakacje).

  Dokumenty do pobrania:
  Zgoda na odbycie praktyki
  Zasady odbywania praktyki
  Karta oceny
  Lista biur należących do Polskiej Izby Turystyki

 •