Dobry Start II - Rekrutacja

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3-miesieczne staże (160 godzin miesięcznie), płatne (2960 zł/m-c) w całości ze środków projektu dla 120 studentów KTiR na WNGiG dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia (60 osób/rok).
Rekrutacja będzie otwarta, powszechna i zgodna z zasadą równości i niedyskryminacji.


Schemat rekrutacji:

  • zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularzu rekrutacyjnego do Biura Projektu w terminie:
    • I tura 2017/2018 - do 31 marca 2018
    • II tura 2018/2019 - do 31 grudnia 2018
  • Biuro Projektu znajduje się w Katedrze Turystyki i Rekreacji, pokój L310


Kryteria rekrutacji:

  • średnia z ostatniego roku studiów: powyżej 3,5 (3 pkt), 4,0 (4 pkt.), 4,5 (5 pkt.)
  • członkowstwo w kole naukowym, samorządzie studentów, organizacji studenckiej (2 pkt.)
  • orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.)
  • Przy równej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń