dr Grzegorz Godlewski

Adiunkt

Pełnione funkcje:

- Opiekun III roku stacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 309
tel. (061) 829 62 19
e-mail: grzgod@amu.edu.pl
dyżur: środa, 09.45-11.15


Dydaktyka:


- Marketing
- Analiza finansowa eventu
- Produkt turystyczny
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne