dr Grzegorz Godlewski

Adiunkt

Pełnione funkcje:

- Opiekun II roku stacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 309
tel. (061) 829 62 19
e-mail: grzgod@amu.edu.pl
dyżur: poniedziałek, 13.15-14.45


Dydaktyka:


- Marketing
- Analiza finansowa eventu
- Produkt turystyczny
- Marketing usług turystycznych
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne