Dobry Start - Aktualności

Dokumenty stażowe

Przypominamy, aby wszystkie dokumenty stażowe drukować DWUSTRONNIE !!.


Pre- i post-testy

Szanowni Państwo, w ramach projektu "DOBRY START II:wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" - nr POWR.03.01.00-00-S172/17 - będziecie realizować staże zarówno w różnej wielkości firmach, jak i w różnych instytucjach.
Przed rozpoczęciem stażu należy wypełnić Pre-test wiedzy o pracodawcy dostępny na platformie e-learningowej. Proszę odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z Waszą aktualną wiedzą.
Natomiast pod koniec stażu będziecie musieli wypełnić Post-test również dostępny na platformie za pomocą których ocenimy przyrost wiedzy. Projekt zakłada, że przyrost wiedzy powinien być na poziomie min. 30%.


Lekarz medycyny pracy

Badania odbywają się w placówce medycznej POLMED na ul. Góreckiej 1. Aby umówić się na badania należy dostarczyć skierowanie w 3 egzemplarzach do Biura Projektu (sekretariat KTiR)

Na skierowaniu wypełniają Państwo tylko swoje dane osobowe, w miejscu zatrudniony lub podejmujący pracę na stanowisku należy podać miejsce bądź nazwę firmy a w miejscu określenie stanowiska - sta


Zapytanie ofertowe badania lekarskie

Zapytanie ofertowe dotyczące wstępnych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, umożliwiających podjęcie stażu dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S172/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące badań lekarskich


 • Rekrutacja

  Kolejny nabór do projektu "DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym rozpocznie się od 28 listopada 2018 r. i potrwa do 12 grudnia 2018 r.

  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

  Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310 lub przesłania na adres mailowy turystyka@amu.edu.pl

  Formularz rekrutacyjny


  Dokumenty stażowe

  Wszystkie dokumenty stażowe prosimy drukować dwustronnie.


  Lekarz medycyny pracy

  Badania odbywają się w placówce medycznej POLMED na ul. Góreckiej 1. Aby umówić się na badania należy dostarczyć skierowanie w 3 egzemplarzach do Biura Projektu (sekretariat KTiR)


  Zapytanie ofertowe badania lekarskie

  Zapytanie ofertowe dotyczące wstępnych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, umożliwiających podjęcie stażu dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S172/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące badań lekarskich


 • Deklaracja uczestnictwa

  Osoby zakwalifikowane do udziału zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  - Deklarację uczestnictwa w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu
  - Zaświadczenie z dziekanatu o byciu studentem
  - Dodatkowe oświadczenie uczestnika
  Komplet należy złożyć w sekretariacie KTiR maksymalnie do 26 marca. Nie złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

  Dokumenty znaleźć można w zakładce Program stażowy Dobry Start -Pliki do pobrania


  Lista osób zakwalifikowanych do projektu "DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" dostępna w zakładce Rekrutacja.


  Spotkanie informacyjne Dobry Start II

  Zapraszamy studentów ostatnich lat kierunku Turystyka i Rekreacja studiów stacjonarnych do udziału w projekcie "DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry. Turystyki WNGiG UAM". Dla studentów III roku studiów I stopnia spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 09 lutego godz. 15.00 s. 21 a dla studentów II roku II stopnia w czwartek 08 lutego o godz. 11.00 sala 3.