Dobry Start - Aktualności

Dokumenty stażowe

Wszystkie dokumenty stażowe prosimy drukować dwustronnie.


Lekarz medycyny pracy

Badania odbywają się w placówce medycznej POLMED na ul. Góreckiej 1. Aby umówić się na badania należy dostarczyć skierowanie w 3 egzemplarzach do Biura Projektu (sekretariat KTiR)


Zapytanie ofertowe badania lekarskie

Zapytanie ofertowe dotyczące wstępnych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, umożliwiających podjęcie stażu dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S172/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące badań lekarskich


 • Deklaracja uczestnictwa

  Osoby zakwalifikowane do udziału zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  - Deklarację uczestnictwa w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu
  - Zaświadczenie z dziekanatu o byciu studentem
  - Dodatkowe oświadczenie uczestnika
  Komplet należy złożyć w sekretariacie KTiR maksymalnie do 26 marca. Nie złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

  Dokumenty znaleźć można w zakładce Program stażowy Dobry Start -Pliki do pobrania


  Lista osób zakwalifikowanych do projektu "DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" dostępna w zakładce Rekrutacja.


  Spotkanie informacyjne Dobry Start II

  Zapraszamy studentów ostatnich lat kierunku Turystyka i Rekreacja studiów stacjonarnych do udziału w projekcie "DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry. Turystyki WNGiG UAM". Dla studentów III roku studiów I stopnia spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 09 lutego godz. 15.00 s. 21 a dla studentów II roku II stopnia w czwartek 08 lutego o godz. 11.00 sala 3.


  Badania lekarskie

  Szanowni Państwo
  w zakładce Program stażowy Dobry Start - Pliki do pobrania jest już wzór skierowania na badanie lekarskie. Skierowanie należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i zgłosić się do sekretariatu KTiR po podpis.
  Ważne jest aby podać i określić stanowisko pracy w trakcie stażu. Przykład: stanowisko pracy - recepcja/ specjalista ds. turystyki, określenie stanowiska pracy - praca przy komputerze


  Staż w Blue Sky Travel

  Blue Sky Travel to największe biuro IATA w Poznaniu, istniejące od 25 lat, zajmujące się obsługą korporacji i klientów indywidualnych w tym internetowych oraz topowy agent dysponujący ofertą wszystkich touroperatorów.
  Studenci zainteresowani odbyciem stażu w tym biurze proszeni są o przesyłanie aplikacji wraz z cv na adres : praca@bluesky.pl lub składanie dokumentów w recepcji biura przy Roosevelta 2.


  Szanowni Państwo, wreszcie mamy wybranego ubezpieczyciela i lekarza także oficjalnie od 1 kwietnia można rozpoczynać staże.


  Zapytanie ofertowe dotyczące grupowego ubezpieczenia od NNW podczas staży dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S161/15 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenie grupowego od NNW


 • Zapytanie ofertowe dotyczące wstępnych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, umożliwiających podjęcie stażu dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S161/15 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące badań lekarskich


 • Deklaracja uczestnictwa

  Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie stażowym (II edycja) muszą wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój L310) do 20.02.2017 r. następujące dokumenty:

  - Deklarację uczestnictwa w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu
  Niezłożenie wymaganych dokumumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w stażu

  Dokumenty znaleźć można w zakładce Program stażowy Dobry Start -Pliki do pobrania


  Spotkanie informacyjne

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych do projektu "Dobry Start" odbędzie się w piątek 27 stycznia o godz. 9.30 w sali 21


  II nabór

  Rusza drugi nabór do projektu "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Nabór potrwa od 08 do 21 grudnia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

  Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310

  Formularz rekrutacyjny


  Szanowni Państwo, w ramach projektu ""DOBRY START:wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" - nr POWR.03.01.00-00-S161/15 - będziecie realizować staże zarówno w różnej wielkości firmach, jak i w różnych instytucjach.
  Ankieta w uśredniony sposób dotyka wszystkich typów/rodzajów Pracodawców, dlatego przy niektórych pytaniach proszę o szerokie i otwarte spojrzenie na daną kwestię.

  Przed Wami Pre-test. Należy go samodzielnie wypełnić przed rozpoczęciem stażu. Jest możliwe tylko jedno podejście do ankiety. Proszę odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z Waszą aktualną wiedzą.

  W ostatnim tygodniu stażu będziecie musieli wypełnić tę samą ankietę, która będzie wówczas stanowiła Post-test. Wasz opiekun stażu oceni przyrost wiedzy. Projekt zakłada, że przyrost wiedzy powinien być na poziomie min. 30%.

  Pre-test wiedza o pracodawcy

  Pre-test test kompetencji

  Post-test wiedza o pracodawcy

  Post-test test kompetencji


  Zmiana godziny przyjęcia przez lekarza medycyny
  20.07 lekarz przyjmuje w godzinach 7.30 - 9.30
  - dodatkowy termin dla tych co nie zdążą: 3.08.2016 w godz.7.30-9.30
  Dla tych studentów , którzy przebywają za granicą lub na wakacjach będzie też możliwość wykonania badań we wrześniu. Termin zostanie ustalony


  Uprzejmie proszę w dniach 13, 14 i 20 lipca br. zgłosić się na badanie lekarskie do Poradni NZOZ Euromed w Poznaniu na os.Piastowskim 58. Na badanie proszę zgłosić się z wypełnionym skierowaniem. Skierowanie znajduje się do pobrania na stronie projektu, proszę je wypełnić danymi swoimi i pracodawcy, wydrukować dwukrotnie w kolorze i jedną kopię przynieść na badanie lekarskie, drugą dostarczyć do Biura Projektu. UWAGA! Poradnia zgodziła się, żeby przyszli Państwo ze skierowaniem niepodpisanym przez kierownika projektu.

  Lekarz medycyny pracy przyjmuje : 13 i 20.07 godz. 8.00 - 9.30
  14.07 godz. 10.00 - 14.00 (prośba aby w tym terminie pojawiło się jak najwięcej osób w dwóch pozostałych istnieje możliwość, że przy nadmiarze osób nie zostaną Państwo przyjęci na badanie) Uzyskaną zdolność do pracy i kopię skierowania na badanie lekarskie należy dostarczyć do Biura Projektu przed rozpoczęciem stażu.


  Zapytanie ofertowe dotyczące grupowego ubezpieczenia od NNW podczas staży dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S161/15 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenie grupowego od NNW


 •