prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk

Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji

Pełnione funkcje:

- Kierownik Studiów "Turystyka i Rekreacja"
- Członek Senackiej Komisji ds. Oceny Członków Zespołów Oceniających na Kadencję 2016-2020

Kontakt:


pokój - L 311
tel. - (061) 829 62 18
e-mail - zygmunt@amu.edu.pl
dyżur - piątek:1200 – 1300

Dydaktyka:


- Topografia w turystyce
- Seminarium magisterskie
- Laboratorium magisterskie
- Ćwiczenia terenowe: Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy