Procedura rekrutacyjna

Nabór na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na UAM jest łatwy i szybki, oparty o centralny internetowy system rekrutacji, wspólny dla całego Uniwersytetu.

Zapoznaj się z zamieszczoną poniżej skróconą instrukcją procedury rekrutacyjnej, która w przejrzysty sposób i krok po kroku wyjaśnia w jaki sposób złożyć wniosek o przyjęcie na studia.

 1. Utwórz konto w systemie internetowej rekrutacji na studia dostępnej na głównej stronie uniwersytetu w zakładce Portal Kandydata (System Internetowej Rekrutacji UAM))
 2. Podczas zakładania konta wypełnij formularz poprawnymi danymi osobowymi
 3. Po rejestracji w systemie i utworzeniu konta wybierz interesujący Cię kierunek studiów
 4. Po zapisaniu się na wybrany kierunek wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł za każdy wybrany kierunek lub specjalność (szczegóły na: Opłaty)
 5. Przypisz opłatę rekrutacyjną do wybranego kierunku studiów
 6. Podaj wyniki wyzyskane na egzaminie maturalnym
 7. Prześlij plik ze zdjęciem do elektronicznej legitymacji studenckiej. Jeśli byłeś lub jesteś naszym studentem pojawi się informacja, że legitymacja została już wydana przez UAM
 8. Przynieś do sekretariatu ZCTiR komplet wymaganych dokumentów:

  1. wydrukowany i podpisany formularz stanowiący podanie o przyjęcie na studia
  2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości
  3. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości oraz poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
  4. wydrukowane i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
  5. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości
  6. jedna aktualna fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  7. kopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami kopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
  8. oświadczenie dla kandydatów na studia niestacjonarne dotyczące zjazdów i ćw. terenowych (do pobrania poniżej)

W przypadku dalszych pytań można kontaktować się mailowo lub telefonicznie.

Prosimy również zapoznać się koniecznie ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie głównej Uniwersytetu, zwłaszcza dotyczącymi wymagań od kandydatów przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
Pozostałe informacje dotyczą między innymi studentów niepełnosprawnych jak i kandydatów zza granicy. Wykaz linków znajduje się poniżej.

Dodatkowe informacje dla kandydatów

System Internetowej Rekrutacji UAM (dostępny od 1 czerwca 2018)
Portal Kandydata - lista kierunków i zasady rekrutacji
Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne licencjackie
Turystyka i Rekreacja - studia niestacjonarne licencjackie
Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne magisterskie
Turystyka i Rekreacja - studia niestacjonarne magisterskie
Regulamin studiów
Opłaty
Pomoc materialna
Kandydaci niepełnosprawni
Kandydaci - cudzoziemcyOświadczenia dla kandydatów

Oświadczenie dla kandydatów studiów niestacjonarnych

Oświadczenie dla kandydatów studiów stacjonarnych

Oświadczenie wyboru specjalności dla kandydatów studiów II stopnia