Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja


Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym

Studia podyplomowe


Studia są skierowane do pracowników administracji samorządowej, a także do tych absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego administracji pubicznej i zarządzać usługami publicznymi o charakterze turystycznym.

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki związanej z możliwościami rozwoju gospodarczego regionu, w szczególności rozwoju turystyki

Absolwent Studiów Podyplomowych Efektywne Zarządzanie Obszarem Turystycznym podniesie swoje kwalifikacje w zakresie: planowania rozwoju turystycznego, pozyskiwania funduszy europejskich, kreowania marki lokalnej i współpracy z mediami jak również posługiwania się przepisami prawa w turystyce.
Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodu związanego z realizacją zadań samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju turystyki, jak również umiejętność rozwiązywania problemów, które wymagają zastosowania szczegółowej wiedzy łączącej wiele aspektów o charakterze: organizacyjnym, społeczno - gospodarczym i prawnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 282
Tryb: studia niestacjonarne
Cena: 3800 zł (1900 zł/ semestr)

REKRUTACJA:
Termin: do 15 września
Miejsce (osobiście lub pocztą):
Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
- kopia dyplomu ukończenia studiów
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 zdjęcia legitymacyjne
KONTAKT:
Sekretariat (pn. - pt. godz. 9 - 15)
mgr Joanna Zdebko
pok. L 310, tel. 61 829 6217, e-mail: turystyka@amu.edu.pl

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk
tel. 61 829 62 18, e-mail: zygmunt@amu.edu.pl