Program stażowy Dobry Start

Do pobrania

Rekrutacja Dobry Start II

Dokumenty po zakwalifikowaniu się na staż

 • Deklaracja uczestnictwa

 • Oświadczenie uczestnika projektu

 • Umowa uczestnictwa w stażu

 • Regulamin stażu

 • Program stażu

 • Oświadczenie opiekuna stażu

 • Dziennik stażu

 • Zaświadczenie o ukończeniu stażu

 • Raport z realizacji stażu

Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

 • Podanie o zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

 • Wzór rachunku za wynajem mieszkania