Dr inż. Remigiusz Tritt

Adiunkt

Pełnione funcje:

- opiekun I roku studiów stacjonarnych licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 315
tel. - (061) 829 62 24
e-mail - tritek@amu.edu.pl
dyżur - poniedziałek, 12.00-13.30

Dydaktyka:


- Ćwiczenia terenowe - Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy
- Podstawy informatyki
- Topografia w turystyce i rekreacji