Materiały do pobrania


Deklaracja uczestnictwa
Deklaracja uczestnictwa w badaniach wpływu pogody na spostrzeganie krajobrazu

Regulamin studiów
Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obowiązujący od 1 października 2010 r.

Logo TiR
Logo "Turystyka i Rekreacja" UAM w formacie png


Materiały z Dziekanatu:

Karta obiegowa
Uniwersalny wzór pisma do Dziekana WNGiG
Zgłoszenie rezygnacji (formularz)
Udostępnienie materiałów
Oświadczenie do pracy magisterskiejPrzydatne materiały:

Czas pracy kierowców autokarów
poradnik dla organizatorów imprez turystycznych opracowany przez P. Dariusza Winiarczyka z ITD

Materiały od wykładowców:

Planowanie i projektowanie terenów zieleni
Materiały do wykonania ćwiczenia w ramach przedmiotu Planowanie i projektowanie terenów zieleni, prowadzonego przez dr. D. Matuszewską:
Mapa zasadnicza Os. Boh. II Wojny Światowej
Ortofotomapa obszaru Os. Boh. II Wojny Światowej
Wskazówki do ćwiczenia (nowe na rok 2014)
Objaśnienie symboli

Funkcjonowanie Systemów Przyrodniczych
Funkcjonowanie Systemów Przyrodniczych
Tezy i literatura do wykładu prof. zw dra hab. Karola Rotnickiego

Informacje o ćwiczeniach terenowych:

Wzór wypełnionego indeksu do wpisu praktyk / ćwiczeń terenowych
Więcej informacji o ćwiczeniach terenowych w dziale ćwiczenia terenowe