Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja

DOBRY START II

Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy studentów ostatnich lat kierunku Turystyka i Rekreacja do udziału w kolejnej edycji projektu "DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310 lub przesłania mailem na turystyka@amu.edu.pl Nabór potrwa od 19 lutego do 5 marca. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Formularz rekrutacyjny


Spotkanie nt. jakości kształcenia na kierunku TiR

Szanowni Państwo Studenci, zapraszamy do wypowiedzenia się na temat jakości kształcenia na naszym kierunku. Spotkania, na które zapraszamy 2-4 reprezentantów poszczególnych lat (choć po jednej osobie, z każdej specjalności), które odbędą się 13.01 o godz. 14:45 w sali 2 (studia niestacjonarne) oraz 23.01 o godz. 13:00 w sali 16 (studia stacjonarne).
W zbyt licznym gronie trudno o efektywną dyskusję, ale chcielibyśmy poznać opinię jak największej liczby osób. Dlatego też prosimy, szczególnie Państwa Starostów, o przeprowadzenie na forach poszczególnych lat i specjalności dyskusji.

Chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na pytania:
1) Co jest - i chcemy to utrzymać?
2) Co jest - i chcemy to wyeliminować?
3) Czego nie mamy - a chcielibyśmy w przyszłości osiągnąć?
4) Czego nie mamy - i chcielibyśmy w przyszłości uniknąć?

Główne tematy:
1. Zakres treści przedmiotów obowiązkowych - sugestie,
2. Propozycje nowych treści w ramach przedmiotów do wyboru,
3. Ocena wartości pkt. ECTS w stosunku do rzeczywistego nakładu pracy studenta,
4. Propozycje nowych specjalności oraz ocena istniejących,
5. Organizacja zajęć (harmonogram zajęć, terminowość , wyposażenie sal, przepływ informacji między studentami a dziekanatem oraz między studentami i wykładowcami, dostępność sylabusów),
6. Inne propozycje studentów.

Po spotkaniu poprosimy o przesłanie Państwa uwag w formie pisemnej, aby nic, co dla Państwa jest istotne nie umknęło naszej uwadze.
Liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Rada Programowa TiR


Śladami ewangelików

W sierpniu b.r., ze środków budżetowych Miasta Poznania pozyskanych w ramach konkursu "Centrum Warte Poznania", wydana została gra turystyczna pt. "Śladami poznańskich ewangelików.". Jej koncepcja opracowana została przez naszego studenta - Artura Żyto - który opisał dziedzictwo kulturalne ewangelików w obronionej w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM w czerwcu 2015 r. pracy licencjackiej pt. "Śladami poznańskich ewangelików - projekt szlaku kulturowego".
W roku pamiątki 500-lecia Reformacji zapraszamy do odkrycia ciekawych zaułków miasta podążając trasą gry turystycznej. Do zapoznania się z bogatym dziedzictwem ewangelickim, tworzącym przez lata tożsamość religijną i kulturalną miasta, zaprasza Cię poznańska diakoniska, która ma dla Ciebie specjalne zadanie. Jakie? Tego dowiesz się odbierając bezpłatną planszę gry z Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44 lub z Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku 59/60, a także w sekretariacie Katedry Turystyki i Rekreacji i we Fraktalu.
Planszę można pobrać również ze strony: http://gryturystyczne.pl/index.php?id=102&gra=POZ_23


Bezpieczne wędrowanie


Dni Turystyki 2017


DOBRY START - II nabór

Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Rusza drugi nabór do projektu "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór potrwa od 08 do 21 grudnia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310

Formularz rekrutacyjny


DOBRY START

Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Katedra Turystyki i Rekreacji WNGiG UAM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym zaprasza studentów ostatnich lat kierunku Turystyka i Rekreacja do wzięcia udziału w projekcie: "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM".
Rusza pierwszy nabór do projektu stażowego skierowanego do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja.

Nabór potrwa od 17 do 31 maja. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Celem projektu jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu oczekiwanych przez pracodawców kompetencji.

W ramach projektu oferujemy:
- 3-miesięczne płatne staże zawodowe (2000 zł/m-c)
- ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania
- wsparcie opiekunów
- sfinansowanie badań lekarskich

Korzyści z udziału:
- certyfikat ukończenia projektu
- cenne doświadczenie w wybranej branży
- możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie
- nowe znajomości

Staże mogą rozpocząć się już od czerwca i najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310
Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny


Klip promocyjny Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Nowa specjalność na kierunku Turystyka i Rekreacja na studiach I stopnia

Już od roku akademickiego 2015/2016 nowi kandydaci na studia będą mogli wybrać nową specjalność "Zarządzanie eventami", która realizowana będzie od II roku.
Więcej o specjalności

Rekrutacja już trwa, nie czekaj dołącz do najlepszych.

Rejestracja na stronie www.rejestracja.amu.edu.pl


Wręczenie nominacji profesorskich

W poniedziałek 6 maja prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 51 przedstawicielom nauki i nauczycielom akademickim. Wśród uhonorowanych znalazł się prof. Zygmunt Młynarczyk - kierownik Zakładu Centrum Turystyki i Rekreacji.
Serdecznie gratulujemy!


Z życia Uniwersytetu

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Z życia uniwersytetu". Poza relacją z targów edukacyjnych i uroczystości przyznania stypendiów rektora, można zapoznać się z relacją z konferencji pt. "Nowe Kierunki Badań w Naukach Grograficznych i Rozwój Turystyki w Regionie Pilskim" zorganizowanej przez Katedra Turystyki i Rekreacji w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile. Konferencja ta związana była z uruchomieniem od roku akademickiego 2013/14 kierunku studiów Turystyka i Rekreacja na ZOD w Pile.