dr Adam Marciniak

Adiunkt

Pełnione funkcje:

- Opiekun II roku stacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 316
tel. - (061) 829 61 29
e-mail - adammarc@amu.edu.pl
dyżur - poniedziałek, 11.30-13.00


Problematyka badawcza:


- geoturystyka

Dydaktyka:


- Topografia w turystyce
- Regiony i walory turystyczne Polski
- Seminarium licencjackie
- Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce
- Wspomaganie procesów decyzyjnych
- Międzynarodowy rynek usług turystycznych
- Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych na rynku międzynarodowym
- Ćwiczenia terenowe - Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy