Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja


Turystyka

System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego

Studia podyplomowe


MODUŁY DO WYBORU:
M1 Pilotaż wycieczek, rezydent 150 h
M2 Przewodnictwo turystyczne 150 h
M3 Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, systemy rezerwacji 150 h
M4 Prawo w turystyce 110 h
M5 Geoturystyka 120 h
M6 Organizacja turystyki aktywnej: wspinaczka skałkowa, turystyka jaskiniowa 120 h
M7 Organizacja turystyki aktywnej: jeździectwo 120 h
M8 Organizacja turystyki aktywnej: kajakarstwo 120 h
M9 Turystyka kulturowa 150 h

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 220-260 - w zależności od wybranego modułu
Tryb: studia niestacjonarne
Cena: 3900 zł (1950 zł/ semestr)

REKRUTACJA:
Termin: do 20 września Miejsce (osobiście lub pocztą):
Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (z deklaracją wyboru modułu)
- kopia dyplomu ukończenia studiów
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 zdjęcia legitymacyjne
KONTAKT:
Sekretariat (pn. - pt. godz. 9 - 15)
mgr Joanna Zdebko
pok. L 310, tel. 61 829 6217, e-mail: turystyka@amu.edu.pl

Kierownik Studiów
dr Krzysztof Piotrowski
tel. 505 090 232, e-mail: kp@amu.edu.pl


Więcej informacji w Informatorze