Praktyka w przedsiębiorstwach i instytucjach z zakresu promocji i informacji turystycznej

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach i instytucjach z zakresu promocji i informacji turystycznej dotyczy studentów I roku studiów magisterskich spec. Technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce (ICT), którzy zamiast ćwiczeń terenowych wybrali praktykę. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni. Praktyki powinny odbyć się w przedsiębiorstwie które zapewni realizację programu w oparciu o kartę oceny (punkt informacji turystycznej, organizacje turystyczne, agencje marketingowe, działy promocji w urzędach, sekcjach związanych z turystyką, działy promocji związanych z turystyką w organizacjach pożytku publicznego).

Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu dokumentów:

  • Zgody właściciela lub kierownika przedsiębiorstwa na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostarczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk,
  • Odesłanej przez przedsiębiorstwo umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła sekretariat,
  • Uzupełniony dziennik stażu,
  • Podpisanej przez przedsiębiorstwo karty oceny i opinii o odbytej praktyce, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.

Dokumenty do pobrania: