Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja

Bezpieczne wędrowanie


Przerwa urlopowa

Informujemy, że w dniach 2.05-6.05.107 r. sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji będzie zamknięty. Wszelkie dokumenty można pozostawić w skrzynce znajdującej się przy sekretariacie


Dni Turystyki 2017


XXV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Szanowni Państwo, Centralna Biblioteka PTTK podczas poznańskiego Tour Salonu w dniach 17-19.02 (pt. - nd.) organizuje finał XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W jego ramach odbędzie się wystawa książek, gra targowa oraz gala finałowa.
W ramach trwającej od kilku lat współpracy poszukujemy wolontariuszy do pomocy w tym wydarzeniu. Stoisko będzie funkcjonowało 17 - 19.02 w godz. 10 - 17, gra odbędzie się 17.02 (pt) w godz 14 - 17, a gala finałowa 18.02 (sb) godz. 12.
Prosimy o zaangażowanie w wymiarze 2-3 godzin (można więcej). Wolontariusze otrzymają bezpłatne wejściówki na Tour Salon oraz stosowne zaświadczenia (przydatne np. przy rekrutacji w ramach programu Erasmus).
Osoby zainteresowane prosimy z zgłaszanie się do dra Krzysztofa Piotrowskiego (kp@amu.edu.pl) z informacją o preferowanych dniach (godzinach) oraz danymi kontaktowymi (mail, telefon).


DOBRY START - II nabór

Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Rusza drugi nabór do projektu "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór potrwa od 08 do 21 grudnia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310

Formularz rekrutacyjny


Spacery krajobrazowe z eye-trackerem w Parku Narodowym Gór Stołowych

W dniach 17-18 października b.r. odbyły się spacery krajobrazowe z urządzeniem eye-tracker w ramach projektu badawczego "Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego, badanie preferencji krajobrazowych w Górach Stołowych" (Etap I),
realizowanego przez pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji UAM.
Celem spacerów krajobrazowych było zebranie materiałów filmowych dla potrzeb wyróżnienia obszarów zainteresowań w poszczególnych typach krajobrazu.
Kilka zdjęć na funpage Katedry https://pl-pl.facebook.com/turystykauam/


Konferencja "Współczesne oblicza krajoznawstwa"

W 2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiego projektu "Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia".
W jego ramach organizujemy szereg działań skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, których nadrzędnym celem jest propagowanie aktywnych form poznawania walorów krajoznawczych Polski.
Ważnym elementem realizowanego projektu jest konferencja popularnonaukowa, która odbyła się w dniach 5-7 października 2016 r. w hotelu turystycznym PTTK "Spichlerz" w Kazimierzu Dolnym, a której współorganizatorami byli Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja poświęcona była poszukiwaniu odpowiedzi na szereg intrygujących, ale też i aktualnych pytań:

 • Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie "krajoznawstwo"?
 • Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych mediów i nowoczesnych technologii?
 • Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, popularyzatorską i szkoleniową?
 • Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie przestrzeni geograficznej(turystycznej)?
 • Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznawstwa? A jeśli tak, to jakie?
 • Jak wyważyć optymalne proporcje pomiędzy wartościami edukacyjno-wychowawczymi a powszechnym dążeniem do rozrywki i zabawy?
 • Jakie są relacje krajoznawstwa z masową turystyką poznawczą?
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystywać w działalności krajoznawczej nowe technologie i formy turystyki (np. zwiedzanie interaktywne, z fabułą, rekonstrukcje historyczne)?
 • Czy istnieje konflikt pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem krajoznawstwa?

Wkrótce ukaże się recenzowana publikacja pokonferencyjna pt. "Współczesne oblicza krajoznawstwa".

https://www.facebook.com/jolanta.sledzinska/posts/1313840755327667?pnref=story
https://www.facebook.com/jolanta.sledzinska/posts/1314795465232196
https://www.facebook.com/jolanta.sledzinska/posts/1315036648541411
https://www.facebook.com/jolanta.sledzinska/posts/1315348998510176


Przerwa urlopowa

Informujemy, że w związku z przerwą urlopową sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji w dniach 01-22 sierpnia będzie zamknięty


Nowości wydawnicze KTiR

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, 2016:
- Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki (Tom 16)
- Organizacja i rozwój rynku usług turystycznych (Tom 17)
- Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju (Tom 18)
Publikacje dostępne na:www.turystyka.amu.edu.pl/seria wydawnicza


DOBRY START

Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Katedra Turystyki i Rekreacji WNGiG UAM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym zaprasza studentów ostatnich lat kierunku Turystyka i Rekreacja do wzięcia udziału w projekcie: "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM".
Rusza pierwszy nabór do projektu stażowego skierowanego do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja.

Nabór potrwa od 17 do 31 maja. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Celem projektu jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu oczekiwanych przez pracodawców kompetencji.

W ramach projektu oferujemy:
- 3-miesięczne płatne staże zawodowe (2000 zł/m-c)
- ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania
- wsparcie opiekunów
- sfinansowanie badań lekarskich

Korzyści z udziału:
- certyfikat ukończenia projektu
- cenne doświadczenie w wybranej branży
- możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie
- nowe znajomości

Staże mogą rozpocząć się już od czerwca i najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu - sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji, pokój L 310
Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny


Konferencja popularnonaukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji popularnonaukowej Współczesne oblicza krajoznawstwa organizowanej przez Polskie Towarzysto Turystyczno-Krajoznawcze, Katedrę Turystyki i Rekreacji UAM oraz Instytut Geografii i Miast Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w dniach 5-7 październia 2016 r. w hotelu turystycznym PTTK "Spichlerz" w Kazimierzu Dolnym

Konferencja poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi na szereg aktualnych pytań:

 • Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie "krajoznawstwo"?
 • Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych mediów i nowoczesnych technologii?
 • Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, popularyzatorską i szkoleniową?
 • Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie przestrzeni geograficznej(turystycznej)?
 • Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznawstwa? A jeśli tak, to jakie?
 • Jak wyważyć optymalne proporcje pomiędzy wartościami edukacyjno-wychowawczymi a powszechnym dążeniem do rozrywki i zabawy?
 • Jakie są relacje krajoznawstwa z masową turystyką poznawczą?
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystywać w działalności krajoznawczej nowe technologie i formy turystyki (np. zwiedzanie interaktywne, z fabułą, rekonstrukcje historyczne)?
 • Czy istnieje konflikt pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem krajoznawstwa?

Więcej informacji tutaj
oraz na stronie www.tlp.pttk.pl


Dni Turystyki 2016

W dniach 12-13 kwietnia 2016 r. niezmiennie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbędzie się kolejna już XIV edycja festiwalu podróżniczego Dni Turystyki organizowanego przez studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w festiwalu, który ma na celu przybliżenie kultury oraz geografii najróżniejszych zakątków świata. Dzięki tej imprezie można poznać smak świata i poczuć się jak w drodze.

Więcej informacji na oficjalnym Fanpage Dni Turystyki
Program XIV Dni Turystyki dostępny tutaj


Ćwiczenia terenowe "Pilotaż i przewodnictwo po wybranych obiektach, ośrodkach i trasach turystycznych"

W najbliższych dniach w systemie USOS zostanie uruchomiona ankieta, poprzez którą będą mieli Państwo wpływ na wybór programu wycieczki, która będzie realizowana w ramach ćwiczeń z pilotażu i przewodnictwa
Więcej informacji oraz programy, na które można zagłosować znajdują się: www.turystyka.amu.edu.pl/cwiczenia_pilotaz


Konferencja naukowa "Park Narodowy Gór Stołowych jako destynacja turystyczna"

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "Park Narodowy Gór Stołowych jako destynacja turystyczna, która odbędzie się 26 stycznia 2016 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Podczas konferencji zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Parkiem. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań ankietowych realizowanych pośród turystów odwiedzających PNGS, które przeprowadzili m.in. studenci Koła Naukowego Geografów UAM
Program konferencji


Studia podyplomowe "Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym"

Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostaną po raz pierwszy studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja, pod nazwą Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym.

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się zdobytymi kompetencjami w praktyce. Dlatego studia te w znacznym wymiarze mają profil praktyczny

Rekrutacja na studia do 31 stycznia Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym

Koszt studiów wynosi 3800 zł (1900zł za semestr). Liczba miejsc ograniczona!

Więcej szczegółów:
www.turystyka.amu.edu.pl/podyplomowe


Klip promocyjny Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Nowa specjalność na kierunku Turystyka i Rekreacja na studiach I stopnia

Już od roku akademickiego 2015/2016 nowi kandydaci na studia będą mogli wybrać nową specjalność "Zarządzanie eventami", która realizowana będzie od II roku.
Więcej o specjalności

Rekrutacja już trwa, nie czekaj dołącz do najlepszych.

Rejestracja na stronie www.rejestracja.amu.edu.pl


Studia podyplomowe "Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym"

Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostaną po raz pierwszy studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja, pod nazwą Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym.

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się zdobytymi kompetencjami w praktyce. Dlatego studia te w znacznym wymiarze mają profil praktyczny

Rekrutacja na studia od 1 września do 15 stycznia Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym

Koszt studiów wynosi 3800 zł (1900zł za semestr). Liczba miejsc ograniczona!

Więcej szczegółów:
www.turystyka.amu.edu.pl/podyplomowe
Szczegółowy informator o studiach


Finał konkursu
"Marco Polo - odwaga, odkrywczość, operatywność"

Drugi, finałowy etap konkursu wiedzy krajoznawczej "Marco Polo - odwaga, odkrywczość, operatywność" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbył się 17 grudnia 2014 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.
Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów z całej Wielkopolski. Wszystkie zaproszone zespoły odpowiadały na różnorodne pytania z zakresu kanonu krajoznawczego Wielkopolski.
Po emocjonującej rywalizacji wyłonieni zostali laureaci pierwszej edycji konkursu.

I Miejsce
Maciej Kiałka i Gracjan Macioszek
Opiekun: Pani Elżbieta Urbańska
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie

II Miejsce
Bartosz Staśkiewicz i Mikołaj Domagała
Opiekun: Arleta Drgas
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

III Miejsce
Anna Chałupniczak i Adrianna Serek
Opiekun: Pani Agnieszka Obst
I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wielkopolskim

Ranking pozostałych zespołów uczestniczących w finale konkursu dostępny tutaj

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM, A ZWŁASZCZA LAUREATOM I ICH OPIEKUNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych
"Marco Polo - odwaga, odkrywczość, operatywność"

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy krajoznawczej o Wielkopolsce "Marco Polo - odwaga, odkrywczość, operatywność". Celem konkursu jest propagowanie zainteresowań geograficznych wśród młodzieży oraz popularyzacja wiedzy o regionie wielkopolskim.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na fanpage'u Katedry Turystyki i Rekreacji - facebook.com/turystykauam dostępny od 5 listopada oraz odpowiedzieć na pytania konkursowe. Na odpowiedzi czekamy do 30 listopada 2014 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy mateusz.rogowski@amu.edu.pl. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników przewidziana jest niespodzianka.


Konkurs prac magisterskich

Miasto Poznań organizuje XI edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Do wygrania są 3 równorzędne nagrody w wysokości 6000 zł w kategorii prac doktorskich oraz 3 równorzędne nagrody w wysokości 3000 zł w kategorii prac magisterskich.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2013-2014. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.
Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 266 do 15 listopada 2014 r.
Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.


SMART - Nowe studia podyplomowe


Od roku akademickiego 2014/2015 uruchomione zostaną po raz pierwszy studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja, pod nazwą SMART - System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy oraz prowadzenia własnej działalności w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej.
Studia podyplomowe są adresowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich), którzy chcą szybko nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne w pracy w turystyce, w szczególności przedsiębiorcy i managerowie zarządzający firmami z branży turystycznej, pasjonaci zainteresowani pracą w charakterze pilota, przewodnika, organizatora turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wszyscy chcący zdobyć nowe kompetencje.

Do wyboru jest dziewięć modułów tematycznych, szczegółowo opisanych w informatorze. Studia trwają dwa semestry (jeden rok), obejmujących od 220 do 260 godzin, w zależności od modułu, w tym ćwiczenia terenowe. Semestr pierwszy poświęcony jest na ogólnotematyczne zajęcia przygotowawcze, podczas gdy w drugim semestrze realizowane zajęcia specjalistyczne.

Rekrutacja na studia SMART od 1 do 20 września 2014 r. Koszt studiów wynosi 3900 zł (1950zł za semestr). Liczba miejsc ograniczona!

Więcej szczegółów:
www.turystyka.amu.edu.pl/podyplomowe
Szczegółowy informator o studiach


VI Rajd Uniwersytecki

Rajd Uniwersytecki


Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Rajdu Uniwersyteckiego, będącego częścią Wielkiej Majówki!
Impreza jest skierowana zarówno do wszystkich naszych studentów, ale także do absolwentów jak i pracowników uczelni wraz z rodzinami. Gwarantujemy dobrą zabawę dla każdego, nie zależnie od wieku.

Rajd odbędzie się 31 maja 2014 roku. Start o godzinie 8:30 na Placu Mickiewicza, meta natomiast w stacji ekologicznej w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Do udziału zapraszamy drużyny liczące od 2 do 5 osób. Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby. Każdy otrzyma pakiet startowy, mapę i ciepły poczęstunek na mecie, a na zwycięzcow czekać będą atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do 28 maja. Można je nadsyłać na adres rajd@amu.edu.pl

Więcej na oficjalnej stronie Rajdu: www.rajd.amu.edu.pl.


Turystyka i Rekreacja na UAM znów wśród najlepszych

ranking szkół wyższych Czasopismo branzowe Wiadomości Turystyczne jak co roku w wtdaniu specjalnym opublikowało ranking szkół wyższych, kształcących studentów w zakresie turystyki. Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazła się gronie najlepszych.

W rankingu na rok 2014 nasz kierunek zajął trzecie miejsce w kategorii uczelni wyższych o profilu akademickim, dzieląc podium z innymi uczelniami o najlepszych standardach nauczania.

Redakcja Wiadomości Turystycznych oraz kapituła konkursu złożona z przedstawicieli renomowanych ośrodków akademickich przygotowując ranking brały pod uwagę takie kryteria jak m.in.: kształcenie językowe, zajęcia i ćwiczenia praktyczne (w tym zagraniczne), liczbe zajęć prowadzonych przez praktyków oraz potencjał naukowy kadry (w tym jej dorobek badawczy i liczbę realizowanych grantów). Nowością była ocena warunków studiowania, w tym wyposażenie w laboratoria komputerowe, współpraca zagraniczna czy wielkość grup w ktorych odbywają się zajęcia. Doceniono również aktywość studenckich kół naukowych.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tego kolejnego już sukcesu, w tym także wszystkim naszym studentom!

Więcej na temat rankingu szkół wyższych na rok 2014 można znaleźć w najnowszym specjalnym wydaniu Wiadomości Turystycznych.


Dni Turystyki 2014

dni turystyki na wngig Chcielibyśmy zaprosić serdecznie entuzjastów odkrywania świata i pasjonatów dalekich wypraw do udziału w kolejnej odsłonie festiwalu podróżniczego Dni Turystyki, organizowanego przez studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W tym roku odbędzie się już dwunasta edycja tej corocznej imprezy. Gwarantujemy wiele ciekawych wystąpień, fascynujące konkursy z nagrodami, spotkania ze znanymi podróżnikami, ale przede wszystkim dobrą zabawę i możliwość odkrycia kolejnych zakątków naszego świata.

Tegoroczne Dni Turystyki odbędą się 7 - 8 kwietnia, jak zawsze na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Szczegółowe informacje na temat sal, w których będą miały miejsce spotkania znajdziecie na stronie festiwalu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Więcej na oficjalnej stronie festiwalu:
www.dniturystyki.pl


Adrenalina. Granice: turystyka a sport - program wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem sympozjum naukowego "Adrenalina. Granice: turystyka a sport", które odbędzie się w czwartek, 23 stycznia 2014r., o godzinie 10:00, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, ul. Dzięgielowa 27 Poznań.
Wskazówki odnośnie dojazdu na WNGiG można znaleźć w zakładce Kontakt.

Patronat nad wydarzeniem objął dziekan WNGiG prof. dr hab. Leszek Kasprzak.

Grupy zorganizowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mailowy: sgb@amu.edu.pl
Udział indywidualny nie wymaga rejestracji.

Program sympozjum


Adrenalina. Granice: turystyka a sport

Koło Naukowe Studencka Grupa Badawcza (SGB) przy Zakładzie Centrum Turystyki i Rekreacji zaprasza na sympozjum naukowe „Adrenalina. Granice: turystyka a sport”, którego celem jest próba wytyczenia przestrzeni granicznej pomiędzy turystą a sportowcem podczas uprawniania szeregu aktywności, w tym turystyki kwalifikowanej i tak zwanych sportów ekstremalnych.

Sympozjum odbędzie się w czwartek, 23 stycznia 2014r., o godzinie 10:00, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, ul. Dzięgielowa 27 Poznań.

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs prac magisterskich i doktorskich

Konkurs prac magisterskich Ruszyła 10. edycja konkursu prac magisterskich i doktorskich organizowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie z dowolnej dziedziny, które tematycznie związane są z miastem Poznaniem, lub mogą przedstawiać rozwiązania do wykorzystania w mieście. Oczywiście prace obejmujące zagadnienia z zakresu turystyki są również mile widziane!

Zgłoszenia nadsyłać można do dnia 15 listopada, do Wydziału Rozwoju Miasta za pomocą formularza dostępnego na stronach UMP.

Konkurs organizowany jest corocznie i już nieraz absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja zostali w nim wyróżnieni. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.


Noc Naukowców na WNGiG

Noc Naukowców Za nami kolejna Noc Naukowców, czyli jedyna taka noc w Europie, podczas której uniwersytety otwierają swoje drzwi przed wszystkimi żądnymi nowej wiedzy i informacji. Tego dnia podobne imprezy odbyły się na całym kontynencie, wszystkie pod wspólnym hasłem popularyzacji nauki w atmosferze zabawy.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM również przygotował bogatą ofertę wykładów oraz warsztatów, w tym z udziałem studentów Turystyki i Rekreacji oraz pracowników Zakładu Centrum Turystyki i Rekreacji.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, mamy nadzieję że podobało się wszystkim naszym gościom, zarówno tym co mieli 5 jak i 105 lat i zapraszamy za rok!


Targi Turystyczne Tour-Salon 2013

Dodatkowa rekrutacja na studia Wszystkich naszych studentów zachęcamy do udziału w tegorocznej odsłonie targów turystycznych Tour Salon 2013, organizowanych jak zawsze na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Impreza odbędzie się w dniach 17-19 października.

W programie między innymi: XXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, festiwal "Śladami Marzeń" oraz spotkania z podróżnikami. Do tego jak co roku prezentacja setek atrakcyjnych destynacji turystycznych.

Profesjonalistów jak i osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w branży turystycznej z pewnością zainteresują liczne warsztaty i szkolenia (zarówno zamknięte jak i otwarte) w tym Travel 2.0 oraz warsztaty na temat SPA & Wellnes.

Więcej informacji oraz szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej: www.tour-salon.pl


Rekrutacja na studia Turystyka i Rekreacja

Indeksy studentów Nabór na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa już od 1 czerwca, zarówno na studia licencjackie jak i magisterskie oraz dzienne i zaoczne.

Wszystkich chętnych do studiowania na naszym kierunku po maturze zapraszamy do skorzystania z internetowego systemu rekrutacji oraz do zapoznania się z krótką instrukcją, która przybliży Wam całą procedurę i wyjaśni jakie dokumenty są potrzebne.

Przypominamy też, że od tego roku akademickiego opłata na pierwszym roku studiów zaocznych licencjackich i magisterskich wynosi jedynie 1900zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty!

Składanie podań na studia magisterskie potrwa do 15 lipca, a w okolicach 17 lipca odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.


Konferencja "Turystyka Dostępna" - Relacja

Konferencja naukowa Turystyka Dostępna
22 maja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyła się konferencja naukowo-branżowa pt. "Turystyka Dostępna" zorganizowana przez Katedra Turystyki i Rekreacji. Tematyka poświęcona była problemom dostępności turystyki dla osób, które z różnych przyczyn napotykają na utrudniania w turystycznych wyjazdach. Wiele wystąpień poruszało kwestie turystyki osób niepełnosprawnych. Szególnie cenne były wypowiedzi przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostały m.in. różne spojrzenia na turystykę osób poruszających się na wózkach, dotyczące barier. Zwrócono uwagę także na potrzeby niesłyszących turystów w zakresie przekazywania informacji oraz zasady organizacji wyjazdów dla niewidomych dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z wydarzenia oraz pełną galerią fotografii
Czytaj więcej na temat konferencji "Turystyka Dostępna"

Wyprawa do serca Syberii

W ramach współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwowego Uniwersytetu w Irkucku dr hab. Alina Zajadacz i dr Ilona Potocka odwiedziły w dniach 22.04 – 5.05.2013 r. Katedrę Turystyki na Wydziale Usług i Reklamy. Podczas wizyty przedstawiliśmy wykłady przybliżające walory turystyczne Polski oraz koncepcję turystyki dostępnej i postrzeganie turystycznego krajobrazu.

Mieliśmy okazję zwiedzić Irkuck – miasto cechujące się dużym zróżnicowaniem architektonicznym (liczne drewniane domy „koronkowe” spotykają się z nowoczesną architekturą) i kulturowym (świątynie muzułmańskie, katolickie, prawosławne i żydowskie funkcjonujące obok siebie). Duże wrażenie robi szeroka prawie na kilometr rzeka Angara, która jako jedyna wypływa z Bajkału, meandruje przez miasto, a uchodzi do Jeniseju.

Bajkał (Błękitne oko Syberii) podziwialiśmy z okien Krugobajkałki – dawnego fragmentu Kolei Transsyberyjskiej, biegnącej bezpośrednio nad brzegiem jeziora, a także podczas wyprawy do bazy Uniwersytetu Irkuckiego w Sarmie – miejscowości położonej w środkowo-zachodniej części Bajkału nad brzegiem Małego Morza (część Bajkału oddzielona od głównego zbiornika dużą wyspą Olchon).

Niezapomniane przeżycia związane są również z sentymentalną wizytą w Wierszynie, która nazywana jest polską wsią na Syberii. Polacy przybyli tu na początku XX wieku, założyli wieś, w której żyją do dziś ich potomkowie (czwarte i piąte pokolenie) kultywując polskie tradycje.

Dziękujemy naszym przyjaciołom z Irkucka oraz zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z wyprawy
Galeria zdjęć z wyprawy nad Bajkał


Konferencja "Turystyka Dostępna"

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-branżowej TURYSTYKA DOSTĘPNA, organizowanej przez Katedra Turystyki i Rekreacji, która odbędzie się 22 maja 2013 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących dostępności zarówno przestrzeni, obiektów, jak i usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych. Istotnym celem konferencji jest także dyskusja wokół problemów dostępności turystyki w gronie teoretyków, praktyków (reprezentujacych branżę turystyczną) oraz przedstawicieli niepełnosprawnych turystów.

Patronat nad wydarzeniem objął J.M. prof. dr hab. Bronisław Marciniak Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Program konferencji i informacje o wydarzeniu
Plakat konferencyjny
 22 maja 2013r.
 Collegium Geographicum
 ul. Dzięgielowa 27
 61-680 Poznań
 Sala nr 21


Wręczenie nominacji profesorskich

W poniedziałek 6 maja prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 51 przedstawicielom nauki i nauczycielom akademickim. Wśród uhonorowanych znalazł się prof. Zygmunt Młynarczyk - kierownik Zakładu Centrum Turystyki i Rekreacji.
Serdecznie gratulujemy!


Konkurs prac magisterskich z zakresu turystyki

Ruszyła trzecia edycja konkursuo nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
Celem konkursu jest wyróżnienie i uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania turystyką i pogłębienie wiedzy o turystyce w wielkopolsce. Do konkursu można zgłaszać prace związane tematycznie z woj. wielkopolskim, obronione w latach 2011 - 2013.
Termin nadsyłania prac wraz z dokumentacją: 2 września 2013 r.
Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe: 5000zł za I miejsce, 3000zł za II oraz 2000zł za miejsce III.

Więcej informacji na:
Wielkopolska Travel
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Zachęcamy do udzialu wszystkich obecnych studentów, jak i osoby które już ukończyły studia.


Z życia Uniwersytetu

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Z życia uniwersytetu". Poza relacją z targów edukacyjnych i uroczystości przyznania stypendiów rektora, można zapoznać się z relacją z konferencji pt. "Nowe Kierunki Badań w Naukach Grograficznych i Rozwój Turystyki w Regionie Pilskim" zorganizowanej przez Katedra Turystyki i Rekreacji w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile. Konferencja ta związana była z uruchomieniem od roku akademickiego 2013/14 kierunku studiów Turystyka i Rekreacja na ZOD w Pile.Studia Turystyka i Rekreacja na UAM niezmiennie w czołówce!

wiadomoœci turystyczne Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na naszym Uniwersytecie cały czas są jednymi z najlepszych w kraju, co potwierdzają niezależne badania.

Według rankingu szkół wyższych kształcących na kierunku Turystyka i Rekreacja, opracowanego i opublikowanego w wydaniu specjalnym czasopisma branżowego Wiadomości Turystyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został sklasyfikowany na drugim miejscu wœród uczelni publicznych oferujących studia na poziomie licencjackim i magisterskim.
Autorzy opracowania uwzględnili w nim między innymi dobrze przygotowany program nauczania, zdobywane na studiach umiejętności językowe oraz praktyczne, potencjał naukowy uczelni jak również warunki studiowania na wydziale.

Zapraszamy więc do studiowania na naszym kierunku - studiowania wśród najlepszych!
Rekrutacja na rok akademicki 2013/14 już wkrótce.
Pobierz raport w formacie PDF


Konferencja naukowa "Nowe Kierunki Badań w Naukach Grograficznych i Rozwoj Turystyki w Regionie Pilskim"

Dnia 11 marca 2013 roku w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile odbędzie się konferencja naukowa "NOWE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH GEOGRAFICZNYCH I ROZWÓJ TURYSTYKI W REGIONIE PILSKIM", organizowana przez Katedra Turystyki i Rekreacji. Zaprezentowane zostaną najnowsze badania i studia w zakresie rozwoju turystyki, szczególnie w omawianym regionie.
Więcej informacji na stronie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM


Sympozjum Naukowe "Wielkopolski Sen Zimowy"

Koło Naukowe - Studencka Grupa Badawcza, działająca przy Zakładzie Centrum Turystyki i Rekreacji organizuje w dniu 13 kwietnia 2012 roku Sympozjum Naukowe w godzinach 10:00-14:00 (sala 21) pod hasłem "Wielkopolski Sen Zimowy", którego celem jest zbadanie sytuacji turystyki w Wielkopolsce w okresie zimowym. Poprzez spotkanie ludzi nauki, przedsiębiorców turystycznych, hotelarzy i młodzieży chcemy rozpocząć dyskusję o możliwościach naszego regionu i wspólnie dojść do konstruktywnych wniosków.


Rok turystyki rowerowej PTTK

turystyka rowerowa konferencja
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłosiło 2012 rok - Rokiem Turystyki Rowerowej, w ramach którego realizujem projekt Rowerem przez Polskę, który otrzymał wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt przewiduje zorganizowanie ogólnopolskiej akcji "Bezpiecznie na rowerze" adresowanej do ogółu społeczeństwa oraz konkurs "Gmina przyjazna rowerzystom" adresowany do jednostek samorządowych, a także konkursy: "Turystyczna Rodzinka", plastyczny "Moja rodzina na rowerowym szlaku" i fotograficzny "Rowerzysta na szlaku".

Regulaminy konkursów można pobrać klikając w następujące linki:
Regulamin konkursu "Gmina przyjazna rowerzystom"
Regulamin konkursu "Turystyczna Rodzinka"
Regulamin konkursu plastycznego "Moja rodzina na rowerowym szlaku"
Regulamin konkursu fotograficznego "Rowerzysta na szlaku"

W ramach realizacji zadania PTTK chce promować wśród wielopokoleniowego społeczeństwa zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny styl życia, a także poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych kraju poprzez zdobywanie Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Ponadto wydany zostanie poradnik dla początkujących rowerzystów "Wybieram rower", a dla rodzin przeprowadzone zostaną warsztaty "Mama, tata, rower i ja" (rodziny najaktywniejsze w konkursie Turystyczna rodzinka. Warsztaty odbęda się 31.08-2.09.).

Ważnym elementem zadania będzie międzynarodowa konferencja Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie z udziałem przedstawicieli UECT (Union Europeenne de Cyclotourisme - Europejski Związek Turystyki Rowerowej), której trwałym efektem będzie publikacja pokonferencyjna. Projekt zakończy w połowie listopada konferencja podsumowująca wszystkie działania, wystawa prac laureatów i wręczenie certyfikatów gminom przyjaznym rowerzystom.

Zachęcamy do włączenia się do poszczególnych działań. Więcej na stronie www.narowerze.pttk.pl