Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie

6 -dniowe ćwiczenia terenowe pobytowo-objazdowe, których celami są:

 • zapoznanie z podstawowymi sposobami zbierania danych w terenie i jego opracowania dla potrzeb interpretacji zjawisk związanych z turystyką
 • rozpoznanie możliwość uprawiania różnych form turystyki i rekreacji w regionie oraz pomiaru ruchu turystycznego
 • rozpoznanie negatywnych skutków turystyki na krajobraz przyrodniczy i/lub kulturowy z opracowaniem sposobów ich niwelowania.

W ramach ćwiczeń studenci wykonują zadania przygotowujące do samodzielnego zbierania danych w terenie ich opracowania oraz analiz i interpretacji.

Zaliczenie:

 • obecność na wszystkich zajęciach
 • wykonanie wszystkich zadań, opracowanie i prezentacja wyników
 • sprawozdanie z ćwiczeń terenowych


Dla potrzeb realizacji zadań należy zabrać ze sobą:

 • laptop/tablet/komputer (1 na 4-5 osób)
 • notatnik terenowy, długopis
 • aparat fotograficzny, telefon z możliwością robienia zdjęć

W 2024 roku odbędą się wyjazdy w dwóch terminach:

 • 16-21 czerwca 2024 – Kołobrzeg i Pomorze Zachodnie
 • 26-31 sierpnia 2024 – Pomorze Gdańskie