Przyrodnicze i kulturowe podstawy waloryzacji terenu, topografia w turystyce i obóz sportowy

Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, topografii w turystyce i obóz sportowy są ćwiczeniami obowiązkowymi na:

  • I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia turystyki i rekreacji

Ćwiczenia trwają 10 dni. Zajęcia odbywają się codziennie według podanego planu z podziałem na grupy. Program zajęć obejmuje zajęcia sportowe, gry rekreacyjne i terenowe, przedmiotowe jak np. walory turystyczne wód, rzeźby, biosfery, walory kulturowe itp.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

  • obecności na ćwiczeniach terenowych w pełnym wymiarze godzin,
  • uzyskanych wpisów na karcie zaliczeniowej,