Pilotaż i przewodnictwo po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych

Ćwiczenia terenowe „Pilotaż i przewodnictwo po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych” są ćwiczeniami obowiązkowymi na II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia turystyki i rekreacji. Ćwiczenia trwają 6 dni (w tym 5 noclegów). Są to ćwiczenia regionalne po kraju z koniecznością realizacji przynajmniej jednego dnia programu poza granicami Polski. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także poznanie obszaru, na którym realizowane są ćwiczenia.

Przygotowanie ćwiczeń odbywa się w następujących etapach:

Etap 1. Przygotowanie projektów ćwiczeń w maksymalnie 6 osobowych grupach (obowiązkowe dla wszystkich studentów).
Etap 2. Wybór najlepiej przygotowanych merytorycznie i najbardziej realnych w organizacji propozycji przez prowadzących zajęcia z OiPW (przy uwzględnieniu głosu studentów – uczestników ćwiczeń). Ustalenie przez prowadzących ostatecznych terminów wyjazdów.
Etap 3. Zapisy studentów na jedną z zaakceptowanych i przedstawionych do wyboru wycieczek.
Etap 4. Przygotowanie do realizacji wyjazdów przez grupy, których programy zostały wybrane. Organizacja przebiega pod kierunkiem przydzielonych opiekunów. W trakcie tego etapu elementy programu i cena wyjazdu mogą ulec zmianie. Uczestnicy przygotowują się do roli pilotów i przewodników po wyznaczonych trasach i obiektach.

Programy wycieczek przyjętych do realizacji

1) W 6 dni dookoła Sudetów 
termin: 09-14.06.2024r.
opiekun: dr Mateusz Rogowski, dr Paweł Cichocki, dr Adam Marciniak

2) Piękno natury, alpaki i cuda kultury
termin: 06-11.07.2024r.
opiekun: dr Krzysztof Piotrowski, dr Dawid Abramowicz, dr Magdalena Kugiejko

3) Mazurski Urok, Podlaskie Skarby, Litewska Przygoda: 6 dniowe odkrywanie
termin: 06-11.07.2024r.
opiekun: dr Ilona Potocka, dr inż. Grzegorz Borkowski, dr Grzegorz Godlewski