Ćwiczenia regionalne „Wielkopolska”

Zbiórka pierwszego dnia (wycieczka po Poznaniu – bez autokaru) na Starym Rynku o godz. 10:00. W pozostałe dni spotykamy się na Dworcu Letnim, ul. Dworcowa o godz. 7:50.

Wstępny program ćwiczeń terenowych w 2024 roku

Prosimy o zabranie notatników.

Opis ćwiczeń

Celem sześciodniowych ćwiczeń terenowych po Wielkopolsce jest zapoznanie studentów Turystyki i Rekreacji z walorami i zasobami turystycznymi regionu, w którym studiują. Uczestnicy ćwiczeń poznają historię oraz najważniejsze i najcenniejsze zabytki Wielkopolski, zdobywają wiedzę na temat regionów fizyczno-geograficznych, komponentów środowiska przyrodniczego oraz rozwoju turystyki w obszarach prawnie chronionych. Ponadto uczą się sztuki organizowania i prowadzenia wycieczek, aktywizacji turystycznej mało znanych, ale interesujących miejscowości oraz dokonywania oceny szans i zagrożeń dla rozwoju ruchu turystycznego.

Pierwszy dzień ćwiczeń obejmuje zapoznanie się z historią Poznania oraz głównymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi miasta.

W kolejnych dniach studenci zwiedzają południowo-wschodnią Wielkopolskę, odwiedzając między innymi zamek i park Czartoryskich w Gołuchowie oraz muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie, a także uczestniczą w wykładzie o procesach kształtujących powierzchnię Ziemi. Odwiedzone zostają również Rogaliński Park Krajobrazowy z pałacem rodu Raczyńskich, zamek w Kórniku a studenci mają możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia działalności turystycznej w małych, rodzinnych założeniach pałacowo-dworskich na przykładzie Pałacu w Brodnicy.

Studenci również poznają historię początków państwa polskiego, udając się Szlakiem Piastowskim do Gniezna oraz Ostrowa Lednickiego.

Jeden z dni obejmuje poznawanie genezy i walorów Wielkopolskiego Parku Narodowego, turystki w obszarach chronionych, a także zasad prowadzenia dużych obiektów turystycznych na przykładzie zamku w Rydzynie i kompleksu pałacowo-hotelowego w Racocie.

Program ćwiczeń obejmuje również północ Wielkopolski, gdzie studenci zapoznają się z procesami kształtującymi powierzchnię tego obszaru (faza poznańska oraz subfaza chodzieska ostatniego zlodowacenia) w obrębie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w Ujściu, a także doliny Warty. W ramach poznawania terenów położonych na północ od Poznania studenci udają się do unikatowego rezerwatu „Meteoryt Morasko”.