mgr Łukasz Szał

Doktorant WNGiG


Kontakt:


pokój - L 112
e-mail - lukasz.szal@amu.edu.pl

Dydaktyka:


  • Społeczna odpowiedzialność biznesu