dr Jan Strugarek

Starszy Wykładowca SWFiS

Kontakt:


pokój - L 309
tel. - (061) 829 62 19
e-mail - jast@amu.edu.pl
dyżur

Problematyka badawcza:


- problemy związane z postawami młodzieży wobec kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz możliwościami ich modyfikacji w cyklu życia
- badanie i ocena możliwości praktycznego wykorzystania nowych form rekreacji ruchowej szczególnie w obszarze gier rekreacyjnych
- zastosowanie gier rekreacyjnych w rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dydaktyka:


- Organizacja i prowadzenie imprez sportowych

Publikacje:


- J. Strugarek, Czynniki motywujące i hamujące kształtowanie się i rozwój zainteresowań sportowo-rekreacyjnych młodzieży kończącej liceum ogólnokształcące [W:] Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Red. Drozdowski S. i Wojtkowiak T. AWF Poznań 2002
- J. Strugarek, Poziom aktywności fizycznej 18 letnich dziewcząt i chłopców z województwa wielkopolskiego. [W:] Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Red. Strzelczyk R., i Karpowicz K. AWF Poznań 2003
- J. Strugarek, Potrzeby psychomotoryczne młodzieży klas maturalnych wybranych Liceów Ogólnokształcących województwa Wielkopolskiego [W:] Studia Edukacyjne Red. Frąckowiak T i Melosik Z. Wyd. Nauk. UAM Poznań nr.6, 2004
- J. Strugarek, SOFIT i SOPLAY Jako narzędzia badania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży metodą obserwacji bezpośredniej. ANTROPOMOTORYKA nr. 34, AWF Kraków 2006
- J. Strugarek, Pulsometry jako obiektywne narzędzia pomiaru codziennej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Wychowanie na co dzień nr.3 (162), Toruń 2007
- J. Strugarek, Nowe możliwości obiektywnego pomiaru podstawowych parametrów aktywności fizycznej. ANTROPOMOTORYKA nr. 34, AWF Kraków 2007
- J. Strugarek, Zakres i możliwości zastosowania krokomierzy do monitoringu i promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. [Wychowanie na co dzień - W druku]
- J. Strugarek, Z. Młynarczyk, Zróżnicowanie intensywności aktywności fizycznej studentów kierunku TiR WNGiG, rejestrowanej podczas marszu terenowego bez i z kijami typu Leki SupremeŽ oraz ocena zagrożeń badanej próby studentów chorobami związanymi z nadwagą i otyłością [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki Tom IV Wydaw. Nauk. UAM, 2010
- J. Strugarek, GoBilBow – nowa propozycja współzawodnictwa rekreacyjnego, [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki Tom IV Wydaw. Nauk. UAM, 2010

Podręczniki i skrypty:


- J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań: 2006.
- J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań: Wyd. 2, 2007.
- J. Strugarek, Plenerowe i halowe gry rekreacyjne Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań: 2009
- J. Strugarek, J. Wieczorek, Gry rekreacyjne dla seniorów Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza. Poznań: 2010.