Mgr Jacek Cieślewicz

Doktorant

Kontakt:


pokój - L 318
tel. - (061) 829 63 12
e-mail - jacekc@amu.edu.pl


Problematyka badawcza:


- monitoring i prognozowanie ruchu turystycznego
- rewitalizacja oparta o rozwój funkcji turystycznych
- elementy badań społecznych w turystyce
- turystyka militarna

Inne:


- Administrowanie stroną internetową Zakładu Centrum Turystyki i Rekreacji

Publikacje: