mgr Ewa Stroik

Doktorantka WNGiG
Wykładowca SJ UAM
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Kontakt:


pokój - L 112
e-mail - e.stroik@amu.edu.pl


Problematyka badawcza:


  • Monitorowanie i prognozowanie ruchu turystycznego dla Poznania
  • Segmentacja rynku turystycznego
  • Turystyka Niemców
  • Terminologia turystyczna w języku polskim i niemieckim w ujęciu kontrastywnym

    Dydaktyka:


    • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
    • Język niemiecki