dr Barbara Pospieszna

Adiunkt

Pełnione funcje:

- opiekun II roku studiów niestacjonarnych magisterskich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:


pokój - L 316
tel. - (061) 829 61 29
e-mail - barpos@amu.edu.pl
dyżur - wtorek: 1000 – 1130


Dydaktyka:


- Podstawy rekreacji
- Animacja czasu wolnego