mgr Agata Kosińska-Madera

Doktorantka

Kontakt:


pokój - L 112
e-mail - agata.kosinska@amu.edu.pl


Problematyka badawcza:


 • Prawo w turystyce
 • Umowy w turystyce i rekreacji
 • Przestępczość jako współczesna dysfunkcja turystyczna
 • Wzajemne oddziaływania ruchu turystycznego i przestępczości

  Dydaktyka:


  • Podstawy turystyki

   Publikacje:


   • Kosińska A., 2014 - Prawo w turystyce. Klauzule niedozwolone w umowach o usługi turystyczne, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole: 1-168, ISBN 978-83-62625-68-0
   • Kosińska A., Stroik E., 2014 - Timeshare - accessibility and legal regulations on Polish and German tourism market. Recognition of timeshare services on Polish tourism market [w:] Tourism Research in a Changing World, Dias F., Kosmaczewska J., Dziedzic E., Magliulo A. [red.], Leiria: 1-387, ISBN: 978-989-98965-0-5