Przyrodnicze i kulturowe podstawy waloryzacji terenu, topografia w turystyce i obóz sportowy w Ślesinie

Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, topografii w turystyce i obóz sportowy w Ślesinie są ćwiczeniami obowiązkowymi na:

 • I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia turystyki i rekreacji,
 • II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia turystyki i rekreacji.
 • I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia turystyki i rekreacji (nie dotyczy to osób, które brały udział w tych ćwiczeniach podczas studiów licencjackich).


 • Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu na ćwiczenia do Ślesina
  Informacja dla studentów

  Ćwiczenia trwają 10 dni. Dojazd do Ślesina (pow. koniński) należy zorganizować we własnym zakresie. Opłata za nocleg i wyżywienie na miejscu w recepcji ośrodka. Zajęcia odbywają się codziennie według podanego planu z podziałem na grupy. Program zajęć obejmuje zajęcia sportowe, gry rekreacyjne i terenowe, przedmiotowe jak np. walory turystyczne wód, rzeźby, biosfery, walory kulturowe itp.

  Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

 • obecności na ćwiczeniach terenowych w pełnym wymiarze godzin,
 • uzyskanych wpisów na karcie zaliczeniowej,
 • zdanego testu z topografii.
 •