Pilotaż i przewodnictwo po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych

Ćwiczenia terenowe "Pilotaż i przewodnictwo po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych" są ćwiczeniami obowiązkowymi na II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia turystyki i rekreacji. Ćwiczenia trwają 6 dni (w tym 5 noclegów). Są to ćwiczenia regionalne po kraju z koniecznością realizacji przynajmniej jednego dnia programu poza granicami Polski. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także poznanie obszaru, na którym realizowane są ćwiczenia.

Przygotowanie ćwiczeń odbywa się w następujących etapach:
Etap 1. Przygotowanie projektów ćwiczeń w maksymalnie 6 osobowych grupach (obowiązkowe dla wszystkich studentów).
Etap 2. Wybór najlepiej przygotowanych merytorycznie i najbardziej realnych w organizacji propozycji przez prowadzących zajęcia z OiPW (przy uwzględnieniu głosu studentów - uczestników ćwiczeń). Ustalenie przez prowadzących ostatecznych terminów wyjazdów.
Etap 3. Zapisy studentów na jedną z zaakceptowanych i przedstawionych do wyboru wycieczek.
Etap 4. Przygotowanie do realizacji wyjazdów przez grupy, których programy zostały wybrane. Organizacja przebiega pod kierunkiem przydzielonych opiekunów. W trakcie tego etapu elementy programu i cena wyjazdu mogą ulec zmianie. Uczestnicy przygotowują się do roli pilotów i przewodników po wyznaczonych trasach i obiektach.

Programy wycieczek przyjętych do realizacji

01 Baśniowy kraniec Polski
programplakat

termin: 24-29.06.2019r.
opiekun: dr Mateusz Rogowski, dr Adam Marciniak, dr Dorota Matuszewska

04 Studencki Raj
programplakat

termin: 02-07.07.2019r.
opiekun: dr inż. Grzegorz Borkowski, dr Ewa Klebba, dr Ilona Potocka

06 TiRem na Litwę
programplakat

termin: 02-07.07.2019r.
opiekun: dr Krzysztof Piotrowski, prof. UAM dr hab. Marcin Słowik, dr Klaudiusz Święcicki