Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego są ćwiczeniami obowiązkowymi na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia turystyki i rekreacji, na specjalności turystyka międzynarodowa. Ćwiczenia trwają 6 dni (w tym 5 noclegów).

Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia zagranicznych imprez turystycznych, a także poznanie obszaru, na którym realizowane są ćwiczenia.

Przygotowanie ćwiczeń odbywa się w następujących etapach:
Etap 1. Przygotowanie projektów ćwiczeń (wg załączonego poniżej wzoru) w grupach maksymalnie 6 osobowych.
Etap 2. Wybór najlepiej przygotowanych merytorycznie i najbardziej realnych w organizacji propozycji przez prowadzących zajęcia z OiPW (przy uwzględnieniu głosu studentów - uczestników ćwiczeń). Ustalenie przez prowadzących ostatecznych terminów wyjazdów.
Etap 3. Zapisy studentów na jedną z zaakceptowanych i przedstawionych do wyboru wycieczek.
Etap 4. Przygotowanie do realizacji wyjazdów przez grupy, których programy zostały wybrane. Organizacja przebiega pod kierunkiem przydzielonych opiekunów. Uczestnicy przygotowują się do roli pilotów i przewodników po wyznaczonych trasach i obiektach.Programy wycieczek przyjętych do realizacji


1) BAB'y, w pogoni za przygodą do 3 europejskich stolic (Berlin, Amsterdam, Bruksela).

Cena przy 30 os. to około 1044 zł
program ćwiczeń
plakat

Program i koszt ćwiczeń może ulec zmianie.